Агриспа производството, сортирането, пакетирането и експорта на плодове за прясна консумация.

EnglishEnglish

Добре дошли на Agrispa.com

„Агриспа" ЕООД се занимава с производството, сортирането, пакетирането и износа на плодове за прясна консумация. Дружеството започва дейността си в България през 1999 година и концентрира вниманието си главно върху производството на висококачествени, нови сортове череши за прясна консумация , които успешно реализира на Европейския пазар. Първоначално фирмата наема под аренда земи в района на Старозагорска област и отглежда трайни насаждения. С оглед натрупания опит и нарастващото търсене на произведената от фирмата продукция „Агриспа" ЕООД разширява своята дейност като днес обработва собствени земи, възлизащи на 1250 дка, като 750 декара от тях са заети с трайни насаждения. Основен дял заемат черешовите насаждения на площ от 420 дка, които са разположени в землището на с. Малка Верея.Основните сортовете са Бурлат С1, Челесте, Кордия, Канада Джаянт, Феровия, Суит Харт и др. Овощната градина от праскови и нектарини е в землището на с. Еленино на площ от 150 дка от сортовете Майлара, Макс 7, Търдибел, Кавея и др. Насаждението от 150 дка кайсии от сортовете Бержеро, Киото и Портиджи е в близост до гр. Силистра. Най - малък дял заема сливовата градина от сорта Анджелино, която е на площ от 30 дка в землището на с. М. Верея. Създали сме и прилагаме ефективна система за бране, сортиране, пакетиране, охлаждане и съхранение на добитите плодове. Фирмата има собствено складово помещение от 540 кв.м. и хладилник от 72 кв.м на парцел от 5,500 дка в близост до гр. Стара Загора. Към момента успяхме да изградим ефективна система за предпазване на плодовете от климатичните влияния, като покрихме 420 дка череши с найлон и останалите 150 дка праскови и нектарини, 150 дка кайсии и 30 дка сливи защитихме с мрежа. Така можем да произвеждаме висококачествени плодове за прясна консумация.