Агриспа производството, сортирането, пакетирането и експорта на плодове за прясна консумация.

EnglishEnglish

Технология

Фирма „Агриспа" ЕООД е фирма реализираща продукцията си на европейските пазари и се стреми да предложи на своите клиенти отлично качество на своите плодове.

Благодарение на успешно въведени иновации, овощните градини са напълно защитени от неблагоприятните климатични влияния чрез изградената Система против дъжд и градушка - 510 дка черешови насаждения са покрити с найлон, 40 дка праскови, 150 дка кайсии и 30 дка сливи защитихме с мрежа. Системата не допуска образуването на слана, което е особено важно по време на цъфтежа за количеството и качеството на плодовете. Предпазва плодовете и дръвчетата от градушка и възпрепятства силните преки слънчеви лъчи, които изгарят листата. Покритието предпазва от валежите, което е и предпоставка за дозирано и прогнозирано овлажняване на почвата, съобразено с периода на развитие на плодните дръвчета. Силно ограничен е и достъпа на насекоми и птици до дръвчетата като по този начин ги предпазва и от тези вредители.

Изграждането на покривната система създава условия за много точно спазване на агротехническите и мелиоративни дейности, които да доведат до високо качество на произвежданата продукция.

Новата специализирана селскостопанска техника (трактори, пръскачки, сечки, система за пневматична резитба и др.), изградената Система за капково напояване и не на последно място подбора на висококачествени сортове, способстват за получаването на отлични резултати.

Постигнатото качество трябва да бъде запазено до пристигането на плодовете до крайния клиент и затова фирма „Агриспа" ЕООД инвестира в собствена база, където сортира, пакетира, охлажда и съхранява готовата продукция.

В базата са монтирани машини за сортиране и калибриране на плодовете, хидрокулер за подобряване на качеството и здравината на черешите, както и две хладилни камери за охлаждане и съхраняване на готовата продукция.

Внедрените системи за добри селскостопански практики следят стриктно за правилното изпълнение на всички процеси при отглеждането и реализирането на продукцията, което от своя страна е гаранция за отличните качества на плодовете, които консумира крайния потребител.