Агриспа производството, сортирането, пакетирането и експорта на плодове за прясна консумация.

EnglishEnglish

Череши

Черешите са търсен плод на европейския пазар. Плодовете на черешата имат богат и разнообразен химически състав. Ранното узряване на плодовете има голямо значение за укрепване здравето на човека. Съдържанието на минерални соли е доста голямо, особено на калий, което спомага за алкализирането на кръвта. Черешата е растение на умерения климат. Географското разположение на България предопределя изключително благоприятни климатични условия за нейното отглеждане. Наред с това за повишаване плододаването на дръвчетата и качеството на техния плод трябва да бъдат ограничени неблагоприятните атмосферни усложия, влияещи върху оптималното развитие на овошките. Черешите не понасят много горещи месторастения. Листата прегарят, плодовете остават дребни а вкусът и качеството им се влошават. Особено неблагоприятни за черешата са късните пролетни мразове и слани. При понижение на минималната температура под 0 С при положителна температура през деня водната пара съдържаща се в приземния слой въздух, кондензира по самата земна повърхност и по дръвчетата след което замръзва. Попаднала върху листата тя ги попарва и изгаря. Падането на слана слага край на цъфтежа и/или гниене на младите череши.Друг атмосферен феномен нанасящ поражения в особено големи размери на селскостопанската продукция е градушката. Географското положение и разнообразният релеф на страната са причина България да е една от най-градобитните страни в Европа. На валежите от град се дължат около 29% от всички материални щети понесени от природни бедствия в страната. Трудно може да се прогнозира къде точно ще паднат те и какви поражения ще причинят. Самата прогноза не предпазва овощните градини от пораженията, които понасят от градушките. Необходима е специална защита на дръвчетата и даваните от тях плодове.

Черешата е растение на умерения климат, което реагира добре на напояване или на равномерно естествено навлажняване на почвата, но не понася преовлажняване на почвата, както и обилни валежи по време на зреенето на плодовете. Особено опасни са обилните валежи по време на цъфтежа, т.к. възпрепятстват опрашването на цветовете. Напояването на черешовите насаждения в точно определени срокове в зависимост от периодите на развитието им и е от съществено значение за растежа и плододаването. Важно е и дозирането на количеството влага, което ще бъде подадено. Поливките се извършват в следните ориентировъчни срокове: поливка - в началото на вегетационния период, когато започва активният растеж на листата и леторастите; поливка - около 15 дни преди узряването и беритбата на плодовете; поливка - след беритбата; 1-2 поливки през периода август -септември. От съществено значение за черешата са поливките след беритбата, които създават условия за нормално водоснабдяване и хранене на черешовите дървета и залагане на нормален брой цветни пъпки за следващата година.

Черешата е овощен вид, който естествено формира етажна корона като в процеса на формиране на короната е наложително да се извършва и лятна резитба, за да се избегне оголването на скелетните клони в основата им. Дръвчетата реагират много добре на ограничаващата резитба. Ако ограничаващата резитба е извършена правилно, покарват значителен брой силни дървесни клончета, които повишават качеството и количеството на плодовата продукция и са особено важни за добрите резултатите през следващата вегетация.