Агриспа производството, сортирането, пакетирането и експорта на плодове за прясна консумация.

EnglishEnglish

Праскови и нектарини

Прасковата и нектарината са едни от най - доходните овощни култури. През последните 10 години интереса към тях нараства изключително. От една страна това се дължи на много добрите вкусови и технологични качества на плодовете, а от друга, на обстоятелството че почти четири месеца (от средата на юни до началото на октомври) зреят различни сортове праскови и нектарини, създаващи възможност за непрекъснато снабдяване на пазара с пресни плодове.

В млада възраст дърветата имат буен растеж и добре изразена склонност към преждевременно разклоняване. Те встъпва в плододаване рано – на втората – третата година след засаждането.

Характерно за прасковата и нектарината е изобилно завързване и склонност към претоварване с плодове, което влошава качеството на продукцията. Ако не се извършва навременно нормиране на продукцията, може да се доведе до периодичност в плододаването по години.

В интензивните насаждения икономически изгодно е отглеждането им в продължение на 10 – 12 години, при условие, че дърветата встъпват в пълно плододаване още на третата – четвъртата година след засаждането.

Прасковата и нектарината са светлолюбив и топлолюбив овощен вид.

Те може да се отглеждат успешно на месторастения до 600 метра надморска височина, където има достатъчно топлина. По време на дълбокия покой, цветните им пъпки измръзват при температури от минус 20 – 21 градуса. Най - устойчивите сортове издържат на температури до минус 24 градуса.

При създаване на насажденията прасковените и нектарините се засаждат в отделни парцели, подредени по реда на зреене на плодовете, с оглед да се улесни пред беритбеното напояване, беритбата и други. Мъжкостерилните сортове се засаждат групово по редове, заедно със сортове опрашители.