Агриспа производството, сортирането, пакетирането и експорта на плодове за прясна консумация.

EnglishEnglish

Кайсии

Предполага се, че кайсията произхожда от Китай, където първите писмени сведения за нея датират отпреди 4000 години преди н.е. Оттам през Централна Азия се е разпространила в Европа. Кайсиевите плодове се отличават с високо съдържание на захари, органични киселини, ценни минерални соли и витамини. Пресните плодове и преработените продукти оказват изключително благоприятно влияние върху човешкия организъм. Поради високото си съдържание на калий и витамин А те влияят благотворно както върху сърдечно- съдовата система и зрението, така и върху общото здравно състояние на човека и неговата дълговечност. Съдържанието на желязо, кобалт, цинк, каротин и витамини в кайсиевите плодовве стимулира растежа на младия организъм и кръвообразуването, поради което са твърде полезна храна за децата. Кайсията встъпва в плододаване рано, още през третата година след засаждането. Плодовете й узряват рано, непосредствено след черешите и вишните, което е от голямо значение за непрекъснатото снабдяване на пазара с пресни плодове и консервните предприятия със суровина.

Специфичните биологични особености на кайсията, нейните високи изисквания към климатичните и почвените условия налагат особено голямо внимание при избора на място за нова кайсиева градина. Особено внимание трябва да се обърне на температурните колебания и повратните мразове в края на зимата и началото на пролетта. Върху температурния режим най-голямо влияние оказва релефът на терена, който обуславя съответен микроклимат на дадено месторастене. Особено подходящи за отглеждането на кайсията са местата в близост до водни басейни, планински реки и склонове на по-малки възвишения, където има въздушен дренаж и не се задържа студен въздух.

Жизнеността, дълголетието и родовитостта на кайсиевите дървета зависят най-вече от правилния избор на подходящи сорт и подложка.